Kuinka kirjoittaa sähköpostia professorille (2023)

Kuinka kirjoittaa sähköpostia professorille?Kun on pakkokirjoittaa sähköposti, kieli ja lähestymistapa muuttuvat vastaanottajan mukaan. On epävirallisia sähköposteja, jotka on osoitettu tuttavalle, ystävälle, ja sitten ovat virallisemmat sähköpostit, jotka on kirjoitettu työhakemusta varten tai osoitettuprofessori.Tällaisissa tapauksissaMitä yleisiä sääntöjä tulee noudattaa oikean sävyn kirjoittamiseen?Selvitetään yhdessä, kuinka luodaan opettajalle tarkoitettu sähköposti kaikkia tarvittavia sääntöjä noudattaen.

Kuinka aloittaa sähköpostin lähettäminen professorille

Jos et ole koskaan kirjoittanut sähköpostia professorille, mutta sen aika on tullut, on hyvä, että tiedät kaikki yleiset ohjeet, joiden avulla voit luoda sellaisen oikein.

Ruudun toisella puolella on aikuinen hahmo, joka pitää tietyssä asennossa ja jonka kanssa sinun on säilytettävä vähimmäisetäisyys. Tästä syystä huonon vaikutelman tekeminen heille lähettämälläsi tekstillä aiheuttaisi haitallisen vaikutuksen. Kuten he sanovat, että "hyvin aloitettu on puoliksi tehty", keskittykääkuinka aloittaa sähköpostin lähettäminen.

Jotta et lähde liikkeelle väärällä jalalla, luota joihinkinolosuhdekaavat, kuten "Hyvä professori/professori (nimi)" tai "Hyvä professori/professori (nimi)". Laita sen jälkeen pilkku ja siirry uudelle riville esittelemään itsesi. Ilmoita etu- ja sukunimesi, ylioppilasnumerosi, jotta sinut voidaan tunnistaa helpommin, ja ilmeisesti opintosi.

Tällä incipitillä olet käyttänyt muodollista ja kunnioittavaa sävyä ja olet antanut oleelliset tiedot henkilöstäsi muutamalla yksinkertaisella rivillä. On selvää, että ennen kuin alat kirjoittaa jotain sähköpostin tekstiosaan, on suositeltavaa kirjoittaaesine, on välttämätöntä kutsua avajaisiin. Sen on oltava yksinkertainen ja ytimekäs, ja sen tulee tehdä välittömästi selväksi sähköpostin pääaihe.

Tyyli, joka professorille lähetetyssä sähköpostissa pitäisi olla

Mitä tulee sähköpostin tekstin yleiseen tyyliin, se ei saa koskaan mennä epävirallisesti tai saada liian luottamuksellista sävyä. On tärkeää löytää omasitasapainoVälillämuodollisuustoimtehokkuuttaviestinnässä. Ota yhteyttä professoriin antamalla hänellelei, ja yritä kirjoittaa selkeä sähköposti, jossa on yksinkertainen, ytimekäs ja ymmärrettävä teksti.

Opettaja saa kymmeniä sähköposteja päivässä oppilailta, joten älä viivyttele liikaa, vaan mene suoraan asiaan tuhlaamatta paljon aikaa. Käytä isoja kirjaimia vahvistaaksesi kohteliasta muotoa (hän ​​eikä hän) ja ole aina kunnioittava ja kohtelias.Älä käytä puhekielen lyhenteitä, tai vielä pahempi emojii. Et kirjoita ystävällesi, vaan itseäsi paremmalle henkilölle, aikuiselle, professorille. Ennen kuin painat "enter", lue huolellisesti uudelleen kaikki kirjoittamasi.

Kiinnitä huomiota kieliopin oikeellisuuteen

Lähetä sähköpostikirjoitusvirheiden kanssase tarkoittaa vähän huomiota sinulta, ja se kiinnittäisi vastaanottajan huomion välittömästi. Eikö olisi mukavaa kirjoittaa toinen sähköposti lisätäksesi toisen osan, jonka unohdit sisällyttää ensimmäiseen. Pyydä häneltä tarvitsemasi tiedot, selitä hänelle ongelmasi ja hämmennyksesi, mutta aina oikealla irrottautumisella ja klassisia rituaalikaavoja väärinkäyttämättä.

Mitä tuleeviimeinen osa, sinun täytyy vain vaihtaa muotoonvirkavapaa. Kerro hänelle ystävällisesti, että odotat hänen vastaustaan, ja tervehdi häntä sydämellisesti. Lisää lopuksi allekirjoituksesi, lue kaikki huolellisesti ja lähetä.

Miksi kirjoittaa sähköpostia professorille

On monia syitä, miksi voit kirjoittaa sähköpostin professorille. Lukiosta yliopistoon siirtyminen edellyttää myös suhteesi muuttamista professoreihin. Valitettavasti suuresta opiskelijamäärästä johtuen täälläkin on vaikeaa luoda sellaista tutun ja läheisyyden ilmapiiriä, joka voi syntyä yläluokissa, opettajien ja oppilaiden välille.

Tästä syystä vuorovaikutuksessa yliopisto-opettajan kanssa tulee aina pitää oikea etäisyys, teetpä sen sitten henkilökohtaisesti tai jos aiot lähettää hänelle sähköpostia. Jälkimmäisessä tapauksessa tiedä, että voit pyytää opettajalta jotain sähköpostitseselityksiä ohjelmasta, pyytää avastaanottoaika, tai kysyä uudelleenopinnäytetyö.

Vinkkejä sähköpostin kirjoittamiseen professorille

Sähköpostit voivat olla nopea ja välitön tapa kommunikoida, minkä vuoksi sinun on pystyttävä kirjoittamaan ne tehokkaasti ja tuottavasti, jotta saat tarvitsemasi vastaukset.

Ilmeisesti sähköpostin yleisen, otsikon, tekstin ja sulkemisvaiheen lisäksi myös osoite on osansa.

Älä lähetä viestintää asähköpostiosoitejoka sisältää lempinimiä tai lempinimiä, koska näytät kaikkea muuta kuin kypsältä ja erilliseltä. Luo oma muotoinen osoite ehkä etu- ja sukunimestäsi, jotta se voi olla entistä ammattimaisempaa. Ihanteellinen olisi kirjoittaa omastasilaitoksen sähköpostiosoite, joka määrätään jokaiselle opiskelijalle hänen ilmoittautumisensa jälkeen. Ennemmin tai myöhemmin, yliopistoon ilmoittautumisen jälkeen, tulee aika lähettää sähköpostia professorille, ja nämä voivat olla pieniä neuvoja, jotka osoittautuvat erittäin hyödyllisiksi kirjoitusvaiheessa.

Muista, että voit pyytää jotain kohteliaasti, olematta liian suurenmoinen, ja voit kunnioittaa rooleja liioittelematta vanhentuneilla kaavoilla.

Sähköposti professorille: esimerkkejä

Katsotaan nyt konkreettinen esimerkki siitä, kuinka kirjoittaa sähköpostiviesti professorille tutkintotyötä varten. Ilmeisesti sinun on mukautettava sähköposti tarvitsemiesi tietojen perusteella, mutta tätä rakennetta on hyödyllistä noudattaa, jos haluat nähdä tähän mennessä keskustellemme neuvoja sovellettaessa.

Arvoisa professori [Sukunimi],

Olen [Name Sukunimi] ja osallistun [Name of the Degree Course] -tutkintokurssille yliopistossa [Yliopiston nimi]. Kirjoitan sinulle, koska minulla on ollut tilaisuus arvostaa asiantuntemustasi alalla [täsmennä kiinnostava ala] ja olen kiinnostunut suorittamaan tutkintotyöni ohjauksessasi.

Erityisesti minua kosketti tutkimustyösi [täsmennä aihe tai tutkimusalue], jota seurasin tarkasti opintojeni aikana. Julkaisusi ja akateeminen panoksesi osoittavat syvällistä tietämyksesi ja kokemuksesi tällä alalla, ja uskon, että voit tarjota arvokasta ohjausta väitöskirjaani varten.

Tutkimusprojektini koskee [täsmennä lyhyesti opinnäytetyön aihetta]. Olen innoissani voidessani syventyä tähän aiheeseen ja tuoda omaperäistä tutkimusta akateemiseen yhteisöön. Ymmärrän, että osallistumisesi esimiehenä olisi korvaamaton työni onnistumisen kannalta.

Siksi haluaisinkin kysyä, olisitko valmis toimimaan opinnäytetyöni ohjaajana. Tiedän, että sitoutumisesi on arvokas ja monet opiskelijat saattavat pyytää sitä, mutta toivon vilpittömästi, että olet kiinnostunut harkitsemaan ehdotustani.

Olen valmis tapaamaan sinut henkilökohtaisesti tai videopuhelua varten keskustellakseni tutkimukseni yksityiskohdista ja perehtyäkseni aiheeseen. Annan mielelläni kaikki pyydetyt lisätiedot ja jaan alustavan työsuunnitelmani.

Kiitos huomiosta, jonka kiinnität pyyntööni. Odotan innolla, että saan mahdollisuuden työskennellä ohjauksessasi ja osallistua opiskelualaani mielekkäällä tavalla.

Parhain terveisin,

[Nimi sukunimi]

[Sähköposti]

[Puhelinnumero]

Tässä vaiheessa sinun tarvitsee vain muokata sähköpostisi ja lähettää se.

***

Tekijät Immagine: DMEPhotography / Getty Images

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Annamae Dooley

Last Updated: 09/19/2023

Views: 6089

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Annamae Dooley

Birthday: 2001-07-26

Address: 9687 Tambra Meadow, Bradleyhaven, TN 53219

Phone: +9316045904039

Job: Future Coordinator

Hobby: Archery, Couponing, Poi, Kite flying, Knitting, Rappelling, Baseball

Introduction: My name is Annamae Dooley, I am a witty, quaint, lovely, clever, rich, sparkling, powerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.